آرشیو ویدیوها

گزارش صندوق های قرض الحسنه بسیج سازندگی سپاه استان اردبیل

گزارش کارگروه اقتصادی سازمان بسیج سازندگی سپاه استان اردبیل

⭕گزارش قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت عباس(ع)استان اردبیل #جهادگران_اردبیل #بسیج_مردم #بسیج_پاره_تن_مردم https://rubika.ir/jahadgaran_ardabil
امام حسین چند؟

قیمت امام حسین

کاری از گروه جهادی فاطمی بسیج دانش آموزی اردبیل
امام حسین چند؟

قیمت امام حسین

کاری از گروه جهادی فاطمی بسیج دانش آموزی اردبیل (داود بضاعت پور)